Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Školní akce

 

Ročníkové práce – šk.rok 2016/2017

Jméno

Název práce

Konzultant

Počet bodů

Eliška Loníčková

Jiří Wolker

Zbyněk Hanák

1.-2.místo – 58 bodů

Michal Špalek

Osudové bitvy
II. světové války

Ivo Páleník

1.-2.místo – 58 bodů

Eliška Fryčová

Vynálezy, které změnily svět

Miroslava Burešová

3.-4.místo – 57 bodů

Nikola Ingrová

Voda a její význačné fyzikální vlastnosti

Miroslava Burešová

3.-4.místo – 57 bodů

Veronika Stella Kordzik

Jan Neruda

Zbyněk Hanák

5.místo – 56,7 bodů

Leona Londinová

Chráněné krajinné oblasti v Olomouckém kraji

Robert Riedl

 

6.místo – 56 bodů

Lucie Malíková

Dřívější početní pomůcky

Miroslava Burešová

7.místo – 54 bodů

Nikola Majchráková

Cestopisy v naší literatuře

Zbyněk Hanák

 

Lenka Magdziaková

Sci-fi v naší a světové literatuře

Zbyněk Hanák

 

Štěpán Otruba

Přírodní park Velký Kosíř

Robert Riedl

 

Veronika Peřinová

Kašny v historickém jádru Olomouce

Robert Riedl

 

Jakub Kvapil

Svět ve stínu atomového hřibu. Vznik, vývoj a použití jaderné bomby

Ivo Páleník

 

Matěj Kvapil

Ve víru Velké války. Rozhodující okamžiky 1.světové války

Ivo Páleník

 

Jan Ječmínek

Největší základy středověkých dějin

Ivo Páleník

 

Lucie Hlaváčková

Přirozené ekosystémy České republiky

Helena Šustrová

 

Silvie Sochorová

Geologické děje formují tvář Země

Helena Šustrová

 

Jan Hrdlička

Vznik a vývoj planety Země

Helena Šustrová

 

Vojtěch Kořínek

Hudební směry a styly

Jana Procházková

 

Daniel Čumpl

K.H.Frank a K.Henlain – muži, kteří rozbili Československo

Ivo Páleník

 

Radek Kolísek

Literatura faktu

Zbyněk Hanák

 

Petr Fanta

Automobil z pohledu fyziky

Miroslava Burešová

 

Derek Havlas

Atentáty, které měly změnit svět

Ivo Páleník

 

Ročníkovou práci nevypracovali:
Adéla Štefková, Ondřej Pravec, Hana Neumanová, Denisa Leskovcová, Kateřina Kadaníková, Khrystyna Kohut, Lucie Gartnerová, Natálie Vrtalová, Tereza Holubová, Tereza Přikrylová, Denisa Vassová, Michaela Gaborová

Exkurze do jaderné elektrárny Temelín
Ve středu 7. června se 25 žáků 8. a 9. ročníku v doprovodu p.uč. Burešové a p.uč. Páleníka zúčastnilo exkurze do Infocentra jaderné elektrárny Temelín, jež byla součástí programu školního výletu za krásami Jižních Čech. V bezprostřední blízkosti Jaderné elektrárny Temelín, ve vzdálenosti 24 km severně od Českých Budějovic, 5 km jižně od Týna nad Vltavou stojí renesanční zámeček Vysoký Hrádek. V jeho prostorách neuvidíte nic z toho, co se v zámcích obvykle nachází, a přesto se stal turistickým cílem jihočeského regionu. Právě sem je totiž umístěno Infocentrum temelínské elektrárny. Při příjezdu nás už z dálky upoutaly čtyři obrovské chladící věže.
Z autobusu jsme se přemístili do podkroví zámečku, kde je umístěn moderně vybavený kinosál. Exkurze v informačním centru byla zahájena filmem Cesta za Sluncem. Poté nás průvodkyně prostřednictvím počítačových ukázek a animací seznámila s funkcí jaderné elektrárny, s hlavními zařízeními, i se základy reaktorové fyziky a bezpečnosti. Pro žáky
9. ročníku byly některé informace zopakováním nebo doplněním toho, co se již dozvěděli
o jaderné elektrárně v hodinách fyziky. Součástí programu byla projekce filmu Uskutečněná utopie, ve kterém jsme se podívali do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou bezesporu sklad čerstvého paliva, reaktorový sál a strojovna výrobního bloku. Poutavý exponát představuje i mlžná komora. Na vlastní oči jsme měli možnost se přesvědčit, jak je naše okolí, ve kterém žijeme, doslova prošpikováno částicemi přírodního ionizujícího záření.
V prvním patře zámečku je zájemcům k dispozici rozsáhlá expozice. V severním křídle objektu jsme se mohli seznámit, jak je vlastní téma jaderné energetiky spojeno s příbuznými a sousedními obory - s pojmem energie, s různými možnostmi získávání jejích vhodných forem i s historickými a fyzikálními souvislostmi. Větší pozornost je pak věnována energii ukryté v hmotě - energii jaderné, principům jejího uvolňování a nakonec i celému palivovému cyklu. Druhá část expozice v jižním křídle objektu je věnována temelínské elektrárně, jejímu okolí, funkčnímu uspořádání, nejdůležitějším zařízením a tématům vztahujícím se k provozu elektrárny. Na prostorových modelech měli žáci možnost si prohlédnout zastavovací plán, který představuje rozmístění provozních objektů v areálu elektrárny, hlavní výrobní blok, který v řezu ukazuje nejdůležitější zařízení, jaderný reaktor, který tvoří hlavní část primárního okruhu i jaderné palivo, které se v reaktoru štěpí. Kromě toho si mohli otestovat své znalosti při zábavném kvízu, seznámit se s vybranými prostorami elektrárny ve virtuální procházce na PC nebo si vyzkoušet provozovat výrobní blok na počítačovém simulátoru.

Mgr.Miroslava Burešová

Co už víme

     Ve dnech 7. a 14. června 2017 se žáci osmého a devátého ročníku naší školy zúčastnili v Kulturním a informačním centru už osmého ročníku vědomostní soutěže Co už víme. Jako už tradičně soutěž připravili učitelé jazyků z několika různých oborů. Byl to český jazyk a literatura, hudební výchova, zeměpis, dějepis a přírodopis. Skupinky žáků v jednotlivých předmětech vybíraly např. správné odpovědi ze tří různých možností, dále skládaly puzzle nebo se orientovali v mapě. Soutěž se vydařila a žáci předvedli své nabyté vědomosti či dobrý odhad.
      Mezi žáky osmého ročníku zvítězila skupina ve složení Dominik Vychodil, Filip Kolísek a Jakub Přikryl. V devátém ročníku byly nejúspěšnější Lenka Magdziaková, Lucie Malíková, Adéla Štefková, Tereza Holubová a Denisa Vassová. Všechny skupiny umístěné na 1. – 3. místě budou odměněny drobnými cenami.

Mgr. Jana Polláková

 

6. ROČNÍK SLAVNOSTI PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
    
Každý z Vás jistě mnohokrát během svého života ocenil svoji znalost čtení, psaní a porozumění textu. Ale možná jste už zapomněli, kolik úsilí stálo tuto dovednost získat. Naši prvňáčci jsou teprve na začátku. Mají za sebou devět měsíců pilného trénování. S úspěchem se potýkají s prvními slabikami, slovy a větami.
     Čtyřicet z nich zvládlo základy čtení ( 2 žáci se číst nenaučili) a budou je dál rozvíjet. Znalost čtení je nezbytná, a proto byl osmý červen významným dnem v jejich životě – v životě začínajícího čtenáře.
     Těžký začátek mají úspěšně za sebou a zasloužili si něco pěkného pro radost. Pro všechny, kdo na tom mají svou zásluhu, si prvňáčci připravili program, ve kterém vystoupili jako zpěváci, tanečníci, moderátoři, hudebníci a hlavně jako školáci a čtenáři.
     Po ukončení programu proběhlo slavnostní pasování na čtenáře. Děti si převzaly z rukou paní ředitelky Evy Oulehlové medaile, zástupkyně OÚ v Brodku u Prostějova jim předala knížky a pamětní listiny. Nakonec všechny účinkující a hosty čekalo sladké pohoštění a přípitek.
Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům.

Hana Krátká

DENTAL PREVENTION
    
V naší ZŠ se otázce zubní prevence věnujeme v rámci projektu: ZDRAVÉ ZUBY již několik
let.
     Projekt je určen pro žáky 1. stupně ZŠ, a tak jsme rádi přivítali besedu v závěru školního roku pro naše nejmladší – chlapce a děvčata z 1. tříd.
     Bývalá žákyně – Katarína Vychodilová milým a profesionálním přístupem ukázala dětem správné držení kartáčku, nacvičovala společně s nimi čištění zubního plaku ze zubní skloviny.
     V druhé části hodiny si děti procvičily znalosti z hodin prvouky – počet zubů mléčného chrupu, struktura zubu, názvy zubů, příčiny zubního kazu apod. Znalosti si nakonec ověřily v zábavné křížovce.
     Cílem besedy byl u žáků vybudovat pozitivní vztah k zubnímu zdraví a nasměrování všech přítomných k pravidelným návštěvám stomatologa.
Mgr. Alice Běhalová

Den otevřených dveří 102. průzkumného praporu na letišti v Prostějově
    
V pátek 2. června se žáci 8. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří na letišti v Prostějově. Součástí akce byly statické i dynamické ukázky vojenské techniky a zbraní. Mohli jsme nasednout a zblízka si prohlédnout armádní vozidla LOV IVECO nebo Land Rover Defender KAJMAN, k vidění byly i terénní nákladní Tatra 810, vyprošťovací vůz, armádní sanitní vůz, zbraně a padáková technika.
     Na akci se také podílela vojenská policie s ukázkou výcviku služebních psů a zásahové vozidlo Hasičského záchranného systému. Děti měly možnost osahat si bezpilotní prostředek, mohly si vyzkoušet střelecký trenažer nebo si nasadit speciální brýle imitující podnapilý stav či stav pod vlivem návykových drog. Naší pozornosti neušel přelet proudových letounů nebo vzdušný manévr bitevního vrtulníku s nejlepší kamufláží na světě.

Mgr.Helena Šustrová

Dětský den

     1. června se každoročně slaví Mezinárodní den dětí, který má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce.
     I naše škola se k tomuto svátku připojila a ve čtvrtek 1. 6. 2017 uspořádala pro žáky 5. - 9. ročníku zábavné sportovní dopoledne, které se uskutečnilo na hřišti v Brodku u Prostějova. Jednotlivé třídy si dopředu vybrali své zástupce do čtyř soutěžních disciplín: kopaná, soutěživé hry, tvorba co nejdelšího hada z pet víček a malování třídní vlajky. Soutěžní atmosféru podpořily i tematicky zvolené hity, které nás provázely po celou dobu mezi jednotlivými disciplínami. Počasí nám přálo a celé dopoledne proběhlo podle předem připraveného harmonogramu. Vybraní zástupci jednotlivých tříd všem předvedli svou šikovnost, dovednost spolupracovat a zdravou soutěživost a za své třídní kolektivy se bili jako lvi. Na nejlepší týmy na závěr čekaly diplomy a drobné věcné odměny. Pro všechny žáky byly rovněž připraveny balíčky se sladkostmi, které pro ně ke dni dětí připravilo SRPDŠ. Podle ohlasů žáků i třídních učitelů se dětský den líbil a věříme, že si ho všichni příjemně užili. Nasbíraná pet víčka, ze kterých jednotlivé třídy tvořily své hady, budou využita na sbírku pro malého Davídka.

Miroslava Burešová

"Dobytí pevnosti Boyard na hradě Šternberk"
Tajemný mnich Albert, záhadná truhla, šikmá věž, pentagram, Ariadnina nit, jeden zámek, spousta klíčů- toto jsou úkoly, které si naši třeťáci a čtvrťáci vyzkoušeli v "Pevnosti Boyard" na hradě Šternberk. Dne 5. 6. 2017 navštívily děti v rámci školního výletu státní hrad Šternberk a strávily zde příjemné a hravé dopoledne. Na prohlídce s panem kastelánem , který byl oblečen v dobovém kostýmu, se dozvěděly mnoho zajímavých informací o historii hradu a někteří žáci ohromili své spolužáky svými dějepisnými znalostmi. Z hradu vedly naše kroky na náměstí ve Šternberku, kde jsme ukončili výlet malým občerstvením, zmrzlinou či nákupem suvenýrů.
Marcela Žáková, Olga Harásková

 

 

Škola v přírodě
Ve dnech 29. května až 2. června se pro žáky druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku uskutečnila ve Sluňákově v Horce nad Moravou škola v přírodě. Pro 34 dětí byl připraven pobytový a vzdělávací program s názvem Zelený ostrov.
V něm se děti vzdělávaly fofmou her, pokusů, řešení rébusů, výtvarných činností a poznávání přírody. Program probíhal ve dvou blocích - dopoledním od 8.30 do 11.30 a odpoledním - od 13.00 do 16.00.
V pondělí se děti formou hry seznámily s okolím, odpoledne pak modelovaly sopku a dělaly praktický pokus - výbuch sopky. Ten se všem povedl a děti byly nadšené.
Úterý proběhlo ve znamení rostlin - botanický průzkum, práce s mapou, určování, poznávání rostlin, smyslové aktivity - vytváření vlastního parfému. Večer jsme vyrazili do tamní jeskyně na strašidelnou výpravu.
Na středu byl naplánován celodenní výlet do lužního lesa Litovelského Pomoraví. Výlet se zdařil, děti si na něm zahrály nejrůznější hry a mohly si opéct na ohni špekáčky. Poznávaly krásy přírody a štípání komárů.
Čtvrtek byl dopoledne zaměřen na lov a poznávání živočichů v tamních mokřadech a jezírkách, odpoledne se děti vypravily na ostrovy na raftech a pak samy rozdělávaly oheň, vytvářely těsto na hady a ty pak opékaly a jedly- zkrátka pokoušely se na ostrově přežít. Plavba na raftech byl pro mnohé životní zážitek.

V pátek jsme se rozloučili s pobytem závěrečným programem - písní, výtvarnými aktivitami, opakovací hrou a závěrečným hodnocením, v němž jsme pochválili lektorky za vzornou přípravu a vynikající program. Samy děti prohlašovaly, že by si pobyt nejraději znovu zopakovaly.
Ubytováni jsme byli v 11 pokojích, strava byla zajištena 5x denně a byla velmi dobrá, na výlet dostal každý svačinový balíček. Večer si pak děti mohly zasportovat na hřišti, zahrát si různé hry nebo mohly sledovat film. Ve čtvrtek si samy připravily zábavný program.
Zvláštní dík patří brodeckým hasičům, kteří nezištně zajistili odvoz zavazadel až do Sluňákova a pak i zpět. Bez jejich pomoci by bylo cestování s dětmi a jejich zavazadly (některé vážily víc než samy děti) velmi obtížné.
Celý pobytový program vzorně zdokumentovala Mgr. Marcela Žáková, která pořizovala nejen fotografie , ale i videa z jednotlivých aktivit, které děti prováděly. Myslím, že letošní škola v přírodě se velmi zdařila a to i díky počasí, které nám přálo.

Zbyněk Hanák, Marcela Žáková

Krátké filmy ze školy v přírodě

Film 1

Film 2

Film 3

Film 4

Film 5

Film 6

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce
Dne 24. května 2017 proběhla na naší škole konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo pět žákyň šestého ročníku. Děvčata si vylosovala otázku a krátce pohovořila na téma můj dům, já, volný čas, denní program a rodina.
O první místo se rozdělily Natálie Frnčová a Ivana Nedělníková, třetí místo obsadila Eva Vlková a na 4. - 5. místě se umístila Anna Brátelová a Barbora Vaňková.
Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za předvedené výkony a už se těšíme na příští rok.

P. Zemková, J. Polláková

 

Další akce školy