Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně
Ve čtvrtek 25. května 2017 se 43 žáků 6. – 9. ročníku naší školy v doprovodu paní učitelky Burešové a paní učitelky Šustrové zúčastnilo exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která leží na říčce Desná v CHKO Jeseníky. Na úvod exkurze jsme
v informačním centru v administrativní budově ČEZu absolvovali přednášku s promítáním filmu o funkci a významu elektrárny a na panelech jsme měli možnost prohlédnout si fotografie z výstavby tohoto velkolepého díla. Ve druhé části exkurze jsme tunelem prošli do vlastní elektrárny, která je umístěna ve velké kaverně hluboko pod zemí. Tam jsme viděli horní části obou turbosoustrojí a portálové jeřáby, určené pro přemísťování těžkých dílů při opravách. Následně nás autobus vyvezl nejprve k dolní a poté až k horní nádrži elektrárny. Zde jsme za větrného a docela chladného počasí celou nádrž obešli (obvod je 1,75 km), udělali pár fotek a "pokochali" se výhledy po trošku zamlženém okolí. Pohled na Jeseníky s dominantním Pradědem nám zprostředkovaly alespoň panoramatické fotografie lemující cestu kolem horní nádrže elektrárny.
Věříme, že se exkurze žákům líbila a že si z ní odnesli řadu nových zajímavých poznatků.

Mgr. Miroslava Burešová


Den Země
Den Země je ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969 a první Den Země byl slaven
22. dubna 1970 v San Francisku. Od roku 1990 se k oslavám Dne Země přidala i Česká republika. V současné době slaví tento svátek víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
I naše škola se letos, stejně jako v minulých letech, připojila ke Dni Země ekologicky zaměřenými aktivitami pro žáky, které si pro ně připravili pracovníci Ekocentra IRIS. Děti plnily úkoly, při kterých uplatňovaly nejen své znalosti z přírody, ale také zručnost a schopnost týmové spolupráce. Jedinou kaňkou na celé akci bylo počasí, které nám přineslo nejen nižší teploty, ale i pár dešťových kapek. I přesto však žáci připravené úkoly více či méně úspěšně zvládli, odnesli si spoustu nových poznatků o přírodě kolem nás a dopoledne strávené zajímavými aktivitami si příjemně užili.

Mgr. Miroslava Burešová


Zlatý list
Ve středu 25. dubna se ve Dzbelu u Konice konala přírodovědná soutěž Zlatý list. Naši školu reprezentovaly tři skupiny v kategoriích mladších a starších žáků. Na stezce dlouhé asi 3 km žáci zodpovídali na jednotlivých stanovištích otázky z mnoha oblastí biologie. Hlavní součástí soutěže bylo praktické poznávání rostlin, živočichů i jiných přírodnin. Přes větrné a deštivé počasí vybojovaly naše žákyně z 6. ročníku krásné 3. místo z celkem 11 skupin této kategorie.

Mgr. Helena Šustrová


Ukliďme Česko
Žáci 8. a 9. ročníku se začátkem dubna zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Podél břehů potoka Broděnka mezi obcemi Kobeřice a Hradčany nasbírali mnoho odpadků různého druhu. Mnozí ani neváhali riskovat sklouznutí do studené vody, jen aby vylovili to, co do přírody nepatří. Pytlů naplněných po okraj odpadky bylo na konci akce nepočítaně. Díky plnému nasazení našich žáků se akce vydařila a okolí našich domovů je opět o něco čistší.


Příprava vajíček na Velikonoce

V rámci aktivit školního asistenta na naší škole, si děti vyzkoušely barvení vajíček na Velikonoce přírodními produkty (slupkami z cibule a zelenými lístky trávy).

Bc. Hana Šopíková


Návštěva radnice v Prostějově

Dne 12. dubna 2017 navštívily děti naší školy radnici v Prostějově. Prohlédly si obřadní síň, která má nádherné křišťálové lustry, pozlacenou výzdobu a na zdech visí portréty všech starostů, kteří zde působili od roku 1914, kdy byla radnice postavena. Je vysoká 60 metrů. Všechny práce prováděli firmy a pracující z okolí Prostějova, až na malé výjimky specialistů. Dále zasedací místnost, salónek, kde je volský stůl (stůl potažený kůží z jednoho vola) a další. Všechny jsou bohatě a krásně zdobeny. Děti postupně vyšlapaly více jak 300 schodů do věže, kde viděly do dalekého okolí jak pouhým okem, tak pomocí dalekohledů, které jsou zde nainstalovány. Cestou prošly místností kolem hodinového stroje. Na radnici je orloj, který je jedním ze čtyř v naší republice. Největší je v Praze, další v Olomouci a stejně velký je v Litomyšli. Dětem se prohlídka velmi líbila. Těšíme se na další návštěvu a spolupráci s radnicí.

Bc.Hana Šopíková


Fotografie z velikonočního jarmarku

Dne 11. dubna 2017 se v prostorách sokolovny uskutečnil tradiční velikonoční jarmark. Akce se všem návštěvníkům moc líbila a už se všichni těšíme na další.V pátek 7.dubna proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků.

K zápisu se dostavilo 44 dětí z Brodku a okolí. 11 zákonných zástupců zažádalo o odklad školní docházky.


Školní kolo soutěže "Matematický klokan"

Dne 20.března 2017 se žáci 2.- 9.ročníku zapojili do celostátní soutěže Matematický klokan v různých kategoriích podle věku. Žáci řešili 24 příkladů různé náročnosti, za jednotlivé příklady mohli získat 3, 4 a 5 bodů, jako bonus měli na začátku 24 bodů.

V kategorii Cvrček soutěžili žáci 2. a 3. ročníku :

1. místo – Hana Otrubová -3.roč. (62 bodů)
2.-3.místo - Martin Barnet – 3.roč. (56 bodů)
Lucie Burešová – 3.roč. (56 bodů)

V kategorii Klokánek soutěžili žáci 4. a 5. ročníku :

1.-2.místo – Klára Kozáková – 4.r. (97 bodů)
Karolína Vránová – 4.r. (97 bodů)
3. místo – Karolína Klíčová – 4.r. (92 bodů)

V kategorii Benjamín soutěžili žáci 6. a 7. ročníku :

1. místo – Natálie Frnčová – 6.r. (62 bodů)
2. místo – Marie Smolková – 6.r. (59 bodů)
3. místo – Miroslav Malík – 6.r. (52 bodů)

V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a 9. ročníku :

1.místo – Michal Špalek 9.A (73 bodů)
2.místo – Adéla Vaňková –8.roč. (61 bodů)
3.místo – Eliška Fryčová – 9.B (58 bodů)

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

Mgr. Ivana Bombíková


Noc s Andersenem

V pátek 31. března večer se sešli vybraní třeťáci a čtvrťáci, aby ve škole strávili Noc s Andersenem. Měli připravený bohatý program – poslech pohádky, četbu knihy, hru, kvíz, animovanou pohádku se Čtyřlístkem, tanec i vyprávění zajímavých příběhů. Děkujeme paní Vránové z obecní knihovny, paní učitelce Haráskové i paní asistentce Šopíkové, že s námi ve škole zůstaly přes noc. Byl to super zážitek!

Reportéři ze 4. třídy


Světový den vody

Voda je největším bohatstvím, které nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl právě na 22. března stanoven Světový den vody. Tento svátek se slaví již od roku 1993. Jeho motto pro tento rok je Waste Water – v překladu odpadní voda. Řada akcí připomínajících tento den probíhá ve dnech od 18. až do 27. března. I naše škola se ve čtvrtek 23.3.2017 připojila k tomuto svátku projektem Voda – základ života, ve kterém žáci všech ročníků v průběhu dopoledne plnili různé úkoly týkající se vody, aby si uvědomili, že tato významná kapalina s řadou charakteristických vlastností je nezbytnou podmínkou života na Zemi a je potřeba s ní uvážlivě zacházet a vážit si jí.

Mgr. Miroslava Burešová


Jak roste chléb
Dne 22. 3. 2017 se žáci 3. třídy zúčastnili výukového programu Ekocentra Iris Prostějov "Jak roste chléb". Úvodem si vyprávěli o tom, co všechno se musí udělat, než se chléb dostane na stůl. Připomněli si různé druhy obilí, vyzkoušeli práci s mlýnkem, hnětli těsto, upekli skutečné housky ochucené kořením a potom už jen ochutnávali. Během dnešního dopoledne nahlédli pod pokličku skutečným pekařům a až půjdou příště nakupovat do své oblíbené pekárny, budou vědět, že za voňavou pochoutkou se skrývá velký kus lidské práce.

Mgr. Marcela Žáková


LVK 19.2. – 24.2.2017 chata Barborka, Praděd, Jeseníky

     Letošní lyžařský výcvikový kurz proběhl za poměrně nevlídného počasí. Přesto se nám podařilo program splnit a ti z nás, kteří se chtěli zlepšit v lyžařských dovednostech, udělali kus práce a posunuli hranice svých možností dále. Některé fotky jsme mohli kvůli počasí pořídit až v den odjezdu. Ale taková bývá tvář hor. Takže doufejme, že jsme si špatné počasí „vybrali“ a příště už to bude slunečné!
PaedDr. Michal Kalabis, vedoucí LVK


Návštěva knihovny
    
Ve středu 22. února 2017 navštívili žáci 4. ročníku místní knihovnu. Paní Vránová všechny mile přivítala a seznámila s provozem knihovny i se svou prací knihovnice. Někteří žáci projevili zájem půjčit si knihy a nechali se je u paní knihovnice odložené. Je dobře, když děti čtou. Knihy pomáhají rozvíjet schopnost čtení, porozumění čtenému textu i naši fantazii. Musíme umět číst, abychom se mohli vzdělávat. Protože se nám v knihovně moc líbilo a všechny zaujalo poutavé vyprávění paní knihovnice, domluvili jsme se na společných schůzkách v knihovně, kdy si budeme vykládat o nových knihách či o těch, které právě čteme. Rovněž plánujeme společně s paní Vránovou další společnou akci Noc s Andersenem, na kterou se už všichni moc těšíme.
Mgr.Olga Harásková


Tulipánový měsíc na ZŠ v Brodku u Prostějova
    
Žáci prvního stupně se aktivně zapojili a vytvořili krásné obrázky a další výrobky pro Amelii. Jejich práce vyzdobí ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ nemocnice v OLOMOUCI. Děti se zároveň dozvěděly o tomto těžkém onemocnění a snažily se pochopit, že i ta nejmenší pomoc může podpořit nemocné pacienty a přinést jim naději na uzdravení.


Mokré vysvědčení 2017
     V poslední lekci plaveckého kurzu ve čtvrtek 26. ledna si třeťáci doplavali pro svá mokrá vysvědčení. Tím uzavřeli 20 vyučovacích hodin plaveckého výcviku. Za své úsilí, vytrvalost a především plavecké úspěchy byla většina dětí odměněna certifikátem plavců po uplavání 200 metrů. Pod odborným vedením se naučily správné technice plaveckých stylů – znak, prsa, plavání pod vodou či startovní skoky, ve kterých byly obzvlášť úspěšní. O tom svědčí jejich závěrečná hodnocení, která získalo 18 plavců z 21 dětí. Gratulujeme a přejeme všem radost z vodních sportů, při kterých nesmí zapomenout na dodržování bezpečnostních pravidel.

Marcela Žáková


Zpívání u vánočního stromečku

     Je již několikaletou tradicí, že naše děti vystupují s lidovými koledami před vyzdobeným vánočním stromem v prostranství naší základní školy. V podvečerních hodinách 16. prosince 2016 předvedli své umění. Vánoční atmosféru si vychutnaly nejen děti, ale i diváci, kteří sledovali vystoupení dětí s dojetím i překvapením, co všechno se děti dokázaly v krátké době naučit. Všem vystupujícím a především p. učitelkám za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti a krásně připravené vystoupení upřímně děkujeme.

René Soldán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vánoční šachový turnaj

     20. prosince 2016 se uskutečnil na naší škole v učebně výtvarné výchovy již tradiční šachový turnaj. Ještě minulé úterý slibovalo rekordní účast, ale kvůli zvýšené nemocnosti startovní pole účastníků prořídlo na necelou polovinu. Pomoci musel tedy i osvědčený počítač značky Mephisto, díky kterému mohlo hrát sudý počet hráčů - celkem osm. Hrálo se systémem každý s každým na sedm kol a hráči byli hodnoceni ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků zvítězil Jakub Vaculka z první třídy (porazil i Mephista) před Matějem Hlaváčem ze čtvrté třídy a Filipem Marciánem ze třetí třídy. V kategorii starších žáků a pokročilých zvítězila s náskokem Kateřina Barnetová ze šesté třídy (vyhrála všechny partie) před Martinem Barnetem (III. třída) a Zbyňkem Hanákem (VI. třída). Vítězové obdrželi diplomy, drobné sladkosti a keramické ceny.

Zbyněk Hanák


Čtvrťáci vyráběli adventní věnce

     Adventní doba se nese v duchu příprav na Vánoce. Ani u nás ve škole tomu není jinak. Ve čtvrté třídě se vyráběly adventní věnečky. Kdo neměl základ na věneček, vyrobil si alespoň vánoční svícen. Děti byly z práce nadšené. Radost nad hotovým dílem můžete sledovat na fotografii.


Mikuláš přijel do školy    

     Tak i letos přišel Mikuláš a vzal s sebou i anděly a čerty. Ovšem čerti byli hodní a andělé ještě hodnější, protože od nich dostaly děti spoustu dobrot. Děti se ani moc nebály a básničky a říkanky jim šly jako po másle. Snad se i čerti něco přiučili.


Dobrou noc, ježku!

     Pomalu končí podzim a příroda se připravuje na zimní období. A právě to je doba, kdy si zvířátka hledají úkryt a shromažďují zásoby na zimu. A tak mezi nás znovu zavítaly členky ekologické organizace IRIS, aby žákům prvních tříd něco zajímavého na toto téma pověděly a ukázaly. Nejdříve se děti seznámily se všemi lesními zvířaty a ptáky. Rozdělily si je na různé skupiny podle toho, jak přežívají zimu. Dozvěděly se zajímavosti o jejich potravě a úkrytech. Zahrály si hry a soutěžily. Vyvrcholením celé akce a odměnou pro děti bylo překvapení v podobě živého ježčího mláděte. Zvídavé děti získaly spoustu nových informací, byly svědky krmení ježka a společně si vytvořily úkryt pro ježka na zimu. Ekologický program měl velký úspěch a je škoda, že na další si musíme počkat až do druhé třídy.

Hana Krátká


O hanáckyho kohóta

     Dne 23. listopadu se konalo školní kolo již tradiční pěvecké soutěže O hanáckyho kohóta. Soutěžilo se v sólovém zpěvu hanáckých písní. Každý soutěžící musel zazpívat dvě hanácké písně bez doprovodu. Žáci předvedli krásné pěvecké výkony, za které obdrželi velký potlesk.