Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Projekty školy

 

 


Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA PRO ZŠ BRODEK U PROSTĚJOVA

Cílem projektu „Personální podpora pro ZŠ Brodek u Prostějova“ je společné vzdělávání žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Tato podpora u nás na škole spočívá především v poskytování služeb speciálního pedagoga a školního asistenta.
Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní asistent poskytuje nepedagogickou podporu žákům ohroženým školním neúspěchem. Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit.

Cílová skupina: žáci a pedagogové základní školy
Termín zahájení realizace projektu: 1.9.2016

Realizační tým:
Mgr. Eva Oulehlová (manažer projektu)
Mgr. Zuzana Nedělníková (školní speciální pedagog)
Bc. Hana Šopíková (školní asistent)
Mgr. Miroslava Burešová (Klub zábavné logiky a deskových her)
Mgr. Marcela Žáková (Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem)
Ing. Veronika Adamová (asistentka)