Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Akce školní družiny


Dopravní výchova ve školní družině


27.9. 2017 se děti ze ŠD bavily na dopravním hřišti v Prostějově. S nadšením využívaly kola, koloběžky,  motokáry, lanové průlezky a trampolíny.

2.10.2017 proběhly závody v jízdě na koloběžkách na cestě kolem hřiště v Brodku. Nejrychlejší jízdu předvedli Radek Matoušek, Ondra Stránský a Terezka Malíková.

3.10. 2017 proběhl v prostorách školy program s názvem Na cestách - odpoledne plné her s dopravní tématikou.

 

 

Návštěva dopravního hřiště v Prostějově

Na dopravním hřišti je vždy skvěle. Děti se vyřádily na kolech, koloběžkách a na lanových prolézačkách.

Cesta za pokladem
Dne 9.5.2017 se uskutečnila vědomostní soutěž tří družstev o čokoládový poklad.

Písničková abeceda

2.5. 2017 nás navštívil pan Marek Soldán se svou kytarou. Spolu s ním děti zpívaly písničky podle abecedy. Pořadí písniček určovalo vždy jedno dítě, které vylosovalo písmenko s obrázkem. Zpívání se dětem moc líbilo.

Beseda s příslušníky policie ČR
18.4. 2017 naši ŠD navštívili příslušníci policie ČR v Prostějově. Připravili pro nás velmi zajímavé a poučné povídání o bezpečnosti v dopravě. Děti byly seznámeny s vybavením kola a s tím, jak se mají chovat jako účastníci silničního provozu. Vše pozorně sledovaly a odpovídaly na otázky týkající se dopravy. Za správné odpovědi obdržely děti odměnu - nálepky a reflexní pásky.

Příběh vody

V týdnu od 20.3. do 23.3. 2017 probíhala v naší ŠD akce s názvem "Příběh vody". Tuto akci vyhlásila společnost Moravská vodárenská, a.s., která nám zaslala knihu Příběh vody. Naším úkolem bylo tuto knihu přečíst a namalovat hlavní myšlenku - odkud se dostane čistá voda do kohoutku. Nejhezčí výtvarná práce byla odeslána do výtvarné soutěže.

23.3. 2017 se naše ŠD zapojila do projektu školy Voda - základ života. Celé odpoledne bylo ve znamení her na téma voda, např. Z vody do vody, Na rybáře, Vodník.
Za celý týden získaly děti spoustu nových poznatků o tom, kde se voda bere, k čemu slouží a jak se dostane k nám domů.

Netopýří program - 22.3. 2017

Ekocentrum IRIS Prostějov pro nás připravilo program Netopýři. Děti se seznámily se žijícími druhy netopýrů, se způsobem jejich života, zahrály si různé hry na cvičení sluchu a čichu.

Beseda s programem "Dotkni se křídel"

    1.12.2016 měly děti besedu formou přednášky a praktických ukázek ze světa myslivosti a sokolnictví. Dozvěděly se mnoho o myslivosti, zvěři, přírodě i trofejí, které si mohly později osahat. Děti bedlivě naslouchaly i výkladu sokolníka a odměnou jim byla možnost prohlédnutí a pohlazení několika dravců.

Mlsám zdravě

     3. listopadu 2016 měly děti ovocné a zeleninové odpoledne. Nejprve určovaly jednotlivé druhy, potom si připravovaly ovocné a zeleninové saláty. Přitom si vysvětlily v čem je přínos ovoce a zeleniny pro jejich zdraví. Na závěr všechno snědly a moc jim chutnalo.

Dagmar Vaňková