Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Hlavní cíle a činnosti

 

SRPDŠ ZŠ BRODEK U PROSTĚJOVA
(Spolek rodičů, dětí a přátel Základní školy Brodek u Prostějova)


Základní ustanovení

SRPDŠ je dobrovolná, otevřená, zájmová organizace. Je ustanovena jako spolek nezávislý na politických stranách a hnutí. Sídlem je ZŠ Brodek u Prostějova, Císařská 65.

Základním posláním je sdružovat rodiče, zákonné zástupce dětí a občany, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci školy a svou činností chtějí přispět k rozvoji Základní školy v Brodku u Prostějova.

SRPDŠ je právním subjektem. Jeho jménem jedná vždy předseda nebo jím pověřený člen spolku.

Hlavní cíle a činnost spolku

podpora zájmové činnosti žáků finančně i odbornou pomocí,

podpora talentovaných žáků školy při jejich účasti v soutěžích a olympiádách,

podpora školy při organizování speciálních kurzů (plavecký kurz, škola v přírodě, lyžařský kurz, taneční apod.),

pomoc při vytváření lepších materiálních podmínek školy (dobrovolná pomoc, materiální a finanční prostředky),

seznamování školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a v podílu na jejich vyřizování,

organizační a osvětová činnost, pořádání kulturních a společenských akcí,

provozuje hospodářskou činnost související s posláním spolku.

Členství v SRPDŠ
Členství je dobrovolné a členem může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem SRPDŠ.

Výši členského příspěvku schvaluje shromáždění delegátů na jedno hospodářské období. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí příspěvek pouze jednou.

Transparentní účet Fiobanka,a.s.
Název účtu:
Spolek rodičů, dětí a přátel ZŠ Brodek u Prostějova
Číslo účtu spolku: 2600365993/2010
Účet je k nahlédnutí po kliknutí na níže uvedený odkaz a zadání požadovaných údajů:
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu