Základní škola Brodek u prostějova

 

 

Zaměstnanci školy

 

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Tereza Zajíčková
Zástupce ředitelky: PaedDr. Michal Kalabis
Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Bombíková 
(konzultační hodiny: Pondělí- 10.50 – 11.35 hodin) 
Školní metodik prevence: Mgr. Miroslava Burešová 
(konzultační hodiny: Středa- 12.30 - 13.15 hodin) 
Hospodářka školy: Ing. Veronika Adamová 
Administrativní a spisová pracovnice: Petra Derková
 
Třídní učitelé
I.A      Mgr. Sandra Karásková 
I.B      Mgr. Marcela Žáková 
II.A             Hana Krátká  
II.B     Mgr. Alice Běhalová 
III.A    Mgr. Irena Kolaříková
III.B    Mgr. Soňa Mandlová
IV.       Mgr. Jana Procházková
V.        Mgr. Ivo Páleník
VI.       Mgr. Zbyněk Hanák
VII.A    Mgr. Petra Zemková
VII.B    Mgr. Miroslava Burešová 
VIII.     Mgr. Jana Polláková
IX.       Mgr. Helena Kolíková
 
Mgr. Ivana Bombíková - uč.2.stupně
Mgr. Robert Riedl - uč.2.stupně
Bc.   Lucie Šinálová – uč. AJ
 
Asistent pedagoga
Mgr. Zuzana Nedělníková
Barbora Šenkyříková
Bc. Hana Šopíková
Bc. Lucie Šinálová
 
Školní družina
vychovatelka pověřená vedením ŠD-I Dagmar Vaňková
vychovatelka ŠD-II Ivana Copková
vychovatelka ŠD-III  Barbora Šenkyříková
 
Správní zaměstnanci
Školnice: Marcela Nováková
Uklízečky: Petra Kaprálová, Jaroslava Horáková 
Vedoucí školní jídelny: Petra Derková 
Kuchařky: Ludmila Charvátová, Pavlína Vystavělová, Petra Koláříková