Základní škola Brodek u prostějova

 

 

 Historie

 

Historická fotografie školy

 

Původní OBECNÁ ŠKOLA byla postavena v místě nynější požární zbrojnice. Nová školní budova o jednom poschodí byla vybudována v roce 1873 na místě domu, který daroval r.1592 obci Jan Žalkovský ze Žalkovic a kde prý stával dříve pivovar. Nová budova obecné školy – jednopatrová, čtyřtřídní, se začala stavět ve školní zahradě v r. 1908 stavitelem p. Skoupilem z Prostějova. 26.5. 1926 byl položen základní kámen nové MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY, a to na místě, kde stávala původní trojtřídní škola obecná. Tuto stavbu, v níž je umístěn I.stupeň ZŠ, navrhla a provedla firma Chytil-Urbanovský. O uskutečnění tohoto díla se zasloužil hlavně starosta obce J. Procházka, vrchní zahradník J. Rachota a řídící učitel Josef Hůla. V roce 1951-52 školy obecná a měšťanská byly sloučeny pod jedno ředitelství. V souvislosti se zavedením vyučování v dílnách byla ve školním roce 1958-59 v této DEVÍTILETÉ ŠKOLE na dvoře přistavena nová dílna. V roce 1965-66 byla provedena k jednopatrové budově národní školy přístavba školní tělocvičny. Do té doby se jednotlivé třídy přesunovaly na tělesnou výchovu do budovy Katolického domu. V roce 1970 se realizuje nádstavba nad kotelnou s cílem rozšířit jídelnu, sborovnu a zřídit tehdy odbornou učebnu fyziky a chemie. V roce 1975 byla ustanovena na naší škole školní družina. V roce 1977 byla zrušena škola II. stupeň v Dobromilicích a žáci 6.-9. ročníku přešli na naši školu. Po zavedení nové výchovně vzdělávací soustavy byly postupně zrušeny národní školy v Kobeřicích, Dobrochově, Želči i Ondraticích a žáci 1.-5. ročníku dojíždějí také do naší základní školy. Množství tříd nepostačovalo počtu žáků, přikročilo se tedy k výstavbě nové školní budovy, a to na parcele školní zahrady a na pozemcích zahrad ke škole přilehlých. Od školního roku 1987-88 se učí tedy ve třech budovách.